8 aprilie 2018

Poveste de primăvară I


Hei…you ! “Just pull yourself together
There's no point crying about it.”


O voce de deasupra tuturor negurilor îi vorbea. Părea că vine de departe și nu știa de ce i s-ar adresa cineva, vreodată, acolo, cumva. Așa că, mult timp, nu avu nici o reacție, stătea ghemuită cu genunchii strânși și mâinile adunate sub rotula lucioasă, cu pielea străvezie și nefiresc întinsă, într-o poziție de o măiastră flexibilitate – pentru care și cei mai îndârjiți yoghini ar fi invidiat-o.
Stătea nemișcată (și n-ar fi putut spune de când, dacă s-ar fi găsit cineva să o întrebe de când și mai ales de ce) - de ceva vreme, memoria îi juca feste și o păcălea deseori, așa că nu se mai baza pe datele din calendar, ci pe percepția subiectivă a trecerii timpului, după care măsura vag cele mai importante etape ale trecerii ei pe un tărâm unde, din ce în ce mai des, se întreba, cu uimirea unui nou-născut, ce caută?!
Nemișcarea era deopotrivă tăcere și teamă, curaj și nepăsare, acceptare și surpriză, liniște și înfiorare, căci acolo jos, unde găsise adăpost, era ferită de impresii și de iluzii, era stăpâna absolută a unui efemer regat, limitat și totuși necuprins, unde încăpeau, fără grijă, toate gândurile, emoțiile, sclipirile și zâmbetele unei generații întregi – semințe neprețuite ale tuturor poveștilor ce urmau să vină și care încă așteptau să fie scrise, pe pagini imaculat neîncepute, cu mâna delicată și tremurul firesc al oricărui început cu ”a fost odata...”
Se trezise acolo, fără preaviz, într-o toamnă aurie cu zile prea scurte pentru câte aveau să-și spună, când într-o dimineață oarecare i-a spus zâmbind verde și cald, ”am venit să te văd pe tine” -  răspunzând simplu tuturor gândurilor nespuse și sublimate în luciri albastre de licurici ascunși în hățișul tăcerilor de fiecare zi. Crescuseră pădurile și se uscaseră tulpinile ierburilor sălbatice ce sălășluiau peste tot și făceau umbră pământului, scuturându-și întâi sămânța șireată a îndoielii și a legilor nescrise care spun că nu se poate. Se crăpase pământul sub apăsarea fiecărui pas, căci fiecare umbră ce îmbrăca formă de gând, aducea cu sine uscăciune și adâncirea unor văgăuni neștiute și ticsite cu pânze de păianjeni niciodată acasă. Și peste toate, se lățise tăcerea, cel mai de încredere străjer, al celor neîncepute și neștiute.
Din când în când, fără să știe cum și de ce, găsea câte o dâră de lumină străvezie cu formă de raze și clinchet cristalin, ce îi amintea vag de râsul unui copil – se așeza tăcută alături, respirând încetișor și vorbind mai deloc, cu teama de a nu destrăma căldura clipei și emoția de a respira același aer, de a fi acolo, un moment suspendat în timp și imposibil de recompus vreodată…
Se ascundea deseori cu sfiala păsărilor de noapte, care veghează și le simți acolo, fără însă a le vedea sau prinde cumva, căci starea de trezie devenise un mod de viață, simplu și la îndemână, ferit de prădătorii avizi de cunoaștere și iscoditori până la prăsele – supraveghea atent și cu ochi ageri, ocrotitori, asupra a ceea ce avea semnificație și valoare doar pentru ea – mărunțișuri împrăștiate de-a lungul zilelor și nopților împărțite mereu inegal și nedrept.
Și uite că, acum aude voci. Un zumzet sâcâitor ce a trezit-o din somnolență și deopotrivă a nedumerit-o, căci nimeni nu știa unde își duce veacul și unde îi bântuie gândurile… Își ridică alene capul cu fruntea înaltă și înnegurată de vremi, privirea încețoșată de tristeți nebănuite căuta vocea ce pătrunsese așa dur în regatul cu grijă ascuns, al inimii sale – cine ești și ce vrei?!

(va urma)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu